Organizator

Wieloletnie doświadczenie we wspieraniu polskiej techniki

Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej to organizacja pozarządowa, której głównym celem jest wspieranie i promowanie osiągnięć w dziedzinie przedsiębiorczości, techniki, wynalazczości i usług. Stowarzyszenie aktywnie angażuje się w inicjatywy mające na celu rozwijanie potencjału polskiej gospodarki. Poprzez swoje działania, organizacja nie tylko celebruje sukcesy polskich talentów, ale także przygotowuje młodzież do skutecznej kariery zawodowej na rodzimym rynku pracy.

Wspierając przedsiębiorczość i innowacje, stawia na budowanie silnej podstawy dla rozwoju gospodarczego kraju i pomaga młodym ludziom zdobywać doświadczenie oraz osiągać sukcesy w dynamicznie zmieniającym się świecie.

Stojąc na straży wartości edukacyjnych, Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej podjęło się misji przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z minimalizmu gromadzonej wiedzy. Chcemy dać szansę zdolnym do podzielenia się swoją wiedzą, a co za tym idzie zdobycia nagród nie tylko w postaci rzeczowej, czy finansowej, ale także w formie propozycji pracy w firmach z branż technicznych nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

Wcielenie w życie Platformy Prizecharger oraz idącej z nią idei promocji nauki i techniki jest możliwe między innymi dzięki współpracy Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej z Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, których członkowie zostali włączeni w proces rozpoczętej przez SWTP promocji wiedzy.

Odwiedź stronę organizatora: https://www.swtp.pl/

KOMITET GŁÓWNY

Kamil Wójcik

Polski inżynier energetyki. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Doświadczony menadżer i pedagog. Od 1999 roku związany z działalnością w obszarze IT. Autor i współtwórca elektronicznych systemów badania opinii publicznej, systemów podejmowania decyzji za pośrednictwem Internetu. Zaangażowany społecznie od 2006 roku. Pomysłodawca i założyciel Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej. Od 2016 roku Wiceprezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej odpowiedzialny za nowoczesne technologie.

Tomasz Krawczyk

Związany z działalnością społeczną od 1995 roku. Odpowiedzialny za obszar ekonomiczny w Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Członek założyciel Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej. Wiceprezes Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej sprawujący nadzór nad obszarem organizacyjnym.

Agnieszka Kuzaj

Specjalistka z ponad 10-letnim doświadczeniem w działaniach marketingowych dla firm z różnych branż. Łączy swoją wiedzę z kreatywnością, aby dostarczać unikalne i skuteczne rozwiązania. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Branding & Content Marketing na Uniwersytecie Merito w Poznaniu. Właścicielka marki Contakt Studio, gdzie realizuje projekty graficzne dla klientów z różnych branż.

Piotr Zakrzewski

Zastępca Prezesa Urzędu Patentowego RP od stycznia 2020 roku. Doktor nauk społecznych, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Autor publikacji z zakresu ochrony i zarządzania własnością intelektualną; prowadzi także szkolenia w tym zakresie. Wykładowca w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Joanna Paliszkiewicz

Dyrektorka Instytutu Zarządzania SGGW. Zajmuje się tematyką zaufania, zarządzania wiedzą i mediów społecznościowych. W swoim dorobku posiada 18 książek oraz ponad 230 publikacji z tego zakresu. Od wielu lat pełni też funkcję wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją oraz jest prezydentem amerykańskiego stowarzyszenia International Association for Computer Information Systems.

Mariusz Okuń

Ekspert rynku budownictwa i nieruchomości, rzeczoznawca budowlany z ponad 20 letnim doświadczeniem zawodowym związanym z praktyczną realizacją na dużych projektach we wszystkich etapach procesu budowlanego. Członek Zarządu PZITB, Członek Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 2014-2022. W swoim dorobku zawodowym ponad 450 opracowań technicznych również na potrzeby postępowań administracyjnych i sądowych. Liczne publikacje eksperckie dla mediów branżowych i biznesowych m.in. Forbes, Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Wyborcza, Wprost.pl, Puls Biznesu, money.pl, Prawo.pl, Builder, Forsal.pl, Inżynier Budownictwa, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, MuratorPlus, Przegląd Budowlany. Współautor Poradnika Prawo Budowalne 2020 - Uczymy się wspólnie oraz Praktyczny poradnik dla inwestora - budowlany proces inwestycyjny od aspiracji do zamieszkania.

Rafał Renner

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Sztuki mediów oraz Film University Babelsberg na wydziale reżyserii. Przez 8 lat pracował w Teatrze Dramatycznym w Warszawie jako kierownik produkcji.

Dawid Myszka

Dr hab. inż., profesor Politechniki Warszawskiej, prodziekan na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej w latach 2012-2020. Autor ponad 130 publikacji naukowych. Wykonał ponad 30 ekspertyz i prac wdrożeniowych dla przemysłu. Członek World Foundry Organisation, Komisji Odlewnictwa PAN, Sekcji Procesów Technologicznych PAN oraz Przewodniczący Komisji Młodzieży w Naczelnej Organizacji Technicznej. Organizator krajowych i międzynarodowych konferencji m.in. International Conference Modern Steels and Iron Alloys oraz konkursów młodzieżowych takich jak m.in. Olimpiada Wiedzy Technicznej. Promotor oraz recenzent licznych prac dyplomowych, doktorskich i habilitacyjnych w zakresie inżynierii mechanicznej i inżynierii materiałowej. Jego badania naukowe skupiają się na zaawansowanych procesach odlewniczych, druku 3D oraz obróbce cieplnej materiałów metalowych. Redaktor naczelny czasopisma Polish Technical Review.

Agnieszka Nawirska-Olszańska

Dr hab. inż. Agnieszka Nawirska-Olszańska prof. uczelni, wiceprezes Zarządu Wrocławskiej Rady FSNT, od lat 1990 członek PZITS, przez wiele lat sekretarz a od dwóch kadencji wiceprezes zarządu oddziału dolnośląskiego PZITS. Zawodowo związana z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu z wydziałem Biotechnologii i Nauk o Żywności, gdzie poza działalnością dydaktyczną i naukową zajmuje się opieką na Studenckimi Kołami Naukowymi działającymi na wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności.

Tomasz Chilarski

Radca prawny z bogatym doświadczeniem i doktoratem nauk prawniczych, specjalizujący się w prawie spółek i upadłościowym. Jego praca obejmuje współpracę z instytucjami jak Komisja Europejska oraz doradztwo dla Ministerstwa Sprawiedliwości Ukrainy. Jest autorem wielu publikacji i uczestnikiem konferencji z zakresu prawa upadłościowego. Dodatkowo prowadzi szkolenia dla różnych instytucji i przedsiębiorców. Aktywny w organizacjach branżowych. Ekspert Business Centre Club ds. prawa upadłościowego i prawa spółek, członek Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacji, Członek Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda.

Jan Grzesiak

Jan Grzesiak z wykształcenia, pasji, miłości - aktor, reżyser, nauczyciel, terapeuta. Pomaga ludziom w osiąganiu wyznaczonych celów w życiu zawodowym i osobistym, poprzez dostarczanie kompetencji społecznych - umiejętności zarządzania myślami, emocjami, nawykami. Jego wizją jest tworzenie świadomego człowieka, który wyjdzie na scenę swego życia i powie całemu światu - JESTEM - bez stresu, z poczuciem swoich wartości. Misją: edukacja, nieustanny i wszechstronny rozwój osobisty i zawodowy, pozwalający na ewolucję w każdym aspekcie życia. Jego motto życiowe brzmi: Żyj, zmieniaj swoje życie, siebie tak abyś żył w szczęściu, miłości nie raniąc drugiej osoby.


Chcesz być na bieżąco?

Podaj swój mail, a będziesz otrzymywać od nas informacje na temat aktualnych i przyszłych turniejów Prize Charger.