Partnerzy

WSPARCIE, KTÓRE KREUJE PRZYSZŁOŚĆ

Partnerzy dziedzinowi
i edycji turnieju PCCon

Muzeum Elektroniki

Niezwykłe Muzeum Elektroniki w Krakowie, założone przez braci Łukasza i Artura. To nie jest zwykłe muzeum - bez szyb i barier, tutaj możecie dotknąć i poczuć historię polskiej elektroniki, od suwaków w radiu po sterowanie dżojstikiem. Zbiory obejmują ponad 40 stanowisk z kultowymi grami wideo, a każdy eksponat kryje fascynujące historie. To miejsce pełne pasji, gdzie kolekcja stale się rozszerza, a wizyta to podróż w czasie do ery Commodore i Atari.

SEP

Stowarzyszenie Elektryków Polskich jest największą w Polsce pozarządową organizacją twórczą o charakterze naukowo-technicznym działającą na rzecz użyteczności społecznej i publicznej założoną w 1919 roku przez inżynierów - przedstawicieli przemysłu elektrotechnicznego. Stanowi dobrowolne zrzeszenie elektryków wszystkich specjalności oraz osób, których działalność zawodowa wiąże się szeroko rozumianą elektryką, a także osób prawnych zainteresowanych jego działalnością. Zakres działalności obejmuje elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne.

Celem AIP jest udział w zapewnianiu państwu polskiemu i jego społeczeństwu oraz innym państwom i społeczeństwom, w pierwszym rzędzie Unii Europejskiej, wzrostu bezpieczeństwa, zdrowia, sprawiedliwości, dobrobytu i kultury.

Warszawskie Centrum Postępu Techniczno- Organizacyjnego Budownictwa WACETOB powstało w 1982 r.
Już 40 lat firma odnajduje się na trudnym rynku usług, opierając działalność na wykwalifikowanej i doświadczonej kadrze specjalistów.


Partnerzy strategiczni

FSNT-NOT

Federacja 40 Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (FSNT-NOT) jest dobrowolnym związkiem stowarzyszeń naukowo-technicznych. Działa na rzecz nauki, techniki i gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, wspierając twórczy wysiłek polskich inżynierów i techników. FSNT-NOT oraz tworzące ją stowarzyszenia aktywnie uczestniczą w międzynarodowych wspólnotach i organizacjach inżynierskich, reprezentując polskie środowisko techniczne. Rozwijają współpracę z polonijnymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, integrując społeczność techniczną w kraju i poza jego granicami.

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Urząd Patentowy RP to instytucja państwowa w Polsce odpowiedzialna za rejestrację i ochronę praw własności intelektualnej, takich jak patenty, znaki towarowe czy wzory użytkowe. Jego głównym celem jest wspieranie innowacji i rozwoju gospodarczego poprzez zapewnienie twórcom i przedsiębiorcom odpowiedniej ochrony ich wynalazków i kreacji. Urząd ten pełni również funkcję edukacyjną, informując społeczeństwo o znaczeniu praw własności intelektualnej oraz udzielając pomocy w procesie rejestracji i egzekwowania tych praw.

NOT Informatyka

Firma, założona przez Naczelna Organizację Techniczną (NOT), specjalizuje się w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań IT dla podmiotów zrzeszonych w FSNT-NOT. Jej aplikacje i narzędzia wspierają efektywność stowarzyszeń, stanowiąc kluczowy element ich rozwoju. Główne cele firmy to dostarczanie wiodących rozwiązań wspierających działalność stowarzyszeniową, tworzenie efektywnych rozwiązań IT o wysokiej jakości w relacji do kosztów produkcji, oraz budowanie rozpoznawalności marek FSNT-NOT i SWTP. Od 2008 roku NOT Informatyka, będąca częścią Sekcji IT Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, rozwija elektroniczne narzędzia do modelowania nowoczesnych organizacji. Obecnie firma dostarcza aplikacje optymalizujące codzienną działalność podmiotów komercyjnych i organizacji pozarządowych.

KRPUT

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) jest autonomicznym zgromadzeniem zrzeszającym 22 rektorów uczelni technicznych oraz 11 uczelni stowarzyszonych, działających na obszarze Polski. Służy pogłębianiu więzi i współpracy między uczelniami. Została powołana do życia w 1989, pierwotnie jako Autonomiczna Konferencja Rektorów Wyższych Szkół Technicznych. Pod obecną nazwą konferencja funkcjonuje od 1996. KRPUT jako jedna z konferencji szkół wyższych jest członkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), a przewodniczący KRPUT wchodzi w skład prezydium KRASP.


PARTNER EDUKACYJNY

PATRONAT

ZOSTAŃ NASZYM PARTNEREM

Wybierz formę współpracy i skontaktuj się z nami.

PARTNER GLOBALNY

Jeśli nasze idee są Ci bliskie i chcesz razem z nami rozwijać Platformę Prize Charger.

PARTNER WYBRANEJ EDYCJI

Jeśli chcesz promować zdobywanie wiedzy w wybranej przez siebie dziedzinie.

Jak możesz zostać
naszym
partnerem?

Zostań integralną częścią naszej historii! Jeśli chcesz wspierać nasze działania i uczestniczyć w kreowaniu lepszej przyszłości pobierz i wypełnij formularz zgłoszeniowy, następnie wyślij go na adres partner@prizecharger.com


Chcesz być na bieżąco?

Podaj swój mail, a będziesz otrzymywać od nas informacje na temat aktualnych i przyszłych turniejów Prize Charger.